Een aanvraag tot retour/terugname en garantie dient altijd vooraf aan ons kenbaar te worden
gemaakt, bij voorkeur per email aan verkoop@gkb-import.nl.


Zorg ervoor dat u de aankoopfaktuur bij de hand heeft om de juiste informatie te kunnen overleggen.